Jongeren lopen warm voor zwerfvuil

Jongeren lopen warm voor zwerfvuil

Hoe breng je het zwerfafvalprobleem onder de aandacht bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar? Wat prikkelt hen wanneer je ze confronteert met de oorzaken en gevolgen van zwerfvuil? En hoe activeer je ze vervolgens om beter om te gaan met zwerfvuil? Voor het antwoord op deze vragen hoef je niet ver te zoeken. Want wie kent hun leefwereld beter dan zij zelf?

®foto-ok.nl

Just do shit

De afgelopen drie maanden (april, mei en juni 2020) verzorgde PloggingNU voor PENTA College CSG Scala Rietvelden ‘Just do shit-lessen’ voor twee Havo 2 klassen. Het doel van de lesmodule was om de leerlingen in teams een unieke (marketing)actie , -idee of campagne te laten bedenken die jongeren aanspreekt en hen bewust maakt van het zwerfafvalprobleem. En – in het beste geval – zelfs hun gedrag verandert, zodat er minder zwerfvuil op straat belandt.

®foto-ok.nl

Praktische insteek

De praktische insteek van de lessen daagt de leerlingen uit om creatief, maar ook effectief samen te werken en (letterlijk) in beweging te komen. Vanwege coronamaatregelen gebeurde dat vooral online, wat de uitdaging – voor docenten en leerlingen – nog groter maakte.

Gren denken én doen

De leerlingen onderzochten in eerste weken de omvang en het soort zwerfvuil in hun eigen omgeving, de oorzaken en de gevolgen ervan. Het kwartje viel: het probleem is toch wel groter dan ze in de gaten hadden. Tijd voor actie! Dus werkten zij de weken erna in groepen gezamenlijk aan een (marketing)campagne-idee, die hun leeftijdsgenoten moet activeren en motiveren om geen (of een stuk minder) zwerfvuil te veroorzaken.

®foto-ok.nl

Spannend… pitchen

Vrijdag 19 juni was de climax. Op deze spannende dag pitchten de leerlingen – geheel coronaproof – hun campagne-ideeën in de aula van der school voor een deskundige jury – met o.a. wethouder Wouter Struijk van Gemeente Nissewaard – die hun presentaties beoordeelde (eng!). Ook nog in de microfoon (nog enger!). En zelfs de lokale pers was aanwezig (wow, kicken!). De ideeën van de leerlingen varieerden van creatieve prullenbakken met anti-vogeldeksels en competities met blikbaskets tot winacties, zwerfafvalfeesten, opruimacties en pakkende slogans als ‘Afval op de Grond is niet gezond’. Twee teams, een uit elke klas, werden gekozen als prijswinnaars en keerden trots huiswaarts met de eer, iets lekkers, gadgets en een bioscoopbon.

®foto-ok.nl

Leuk hoor die ploglessen… maar hoe nu verder?

Is het dan nu klaar? Nope, het begint nu pas. PloggingNu gaat in gesprek met Gemeente Nissewaard om te kijken welke bedenksels of combinaties daarvan daadwerkelijk in praktijk gebracht kunnen worden. Uiteraard betrekken we daarin ook weer de jongeren. Want zij zijn de zwerfvuilhelden; zij hebben de sleutel. We moeten ze alleen helpen om de juiste deuren en sloten te vinden.

®foto-ok.nl

Interesse in Just do Shit-lessen?

Met de Just do Shit-lesmodule van PloggingNU zetten VO-scholen hun leerlingen zelf aan de slag met zwerfafval. Daarbij leren ze meteen een vak, bijvoorbeeld marketing of Nederlands. En de leerlingen leren om creatief en kritisch te denken. Meer weten? Check de lesopzet of bel of mail voor een persoonlijk gesprek.

Het artikel in de lokale krant:
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/113177/justdoshit-campagne-maak-afvalbakken-met-geluid-