Wat doen we?

Inspireren, informeren en in beweging komen

PloggingNu is een aanjager van bewustwording en gedrag rondom zwerfvuil. We willen mensen informeren en inspireren om in beweging te komen om zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Wat doen we allemaal?